Vi søkjer elektrikarar til avdelingar/montørbasar

Arbeidsoppgåver:

  • utføre variert installasjonsarbeid på oppdrag av overordna personell i samsvar med dokumentasjon, god fagleg skikk og gjeldande lovverk.
  • bestille materiell og foreta mottakskontroll
  • rapportere framdrift for eige arbeid
  • orden og reinhald på arbeidsstad og servicebil
  • bidra til eit trygt og godt arbeidsmiljø

Kvalifikasjonar:

Fagbrev som elektrikar.

Vi vektlegg godt arbeidsmiljø der  kvalitet, orden, sikkerheit og humor skal ha hovedfokus i arbeidsdagen vår.