Jobb og karriere

«ALT FRÅ MILLIVOLT TIL KILOVOLT»

MultiVolt AS er totalleverandør innan elektro/automasjon/kommunikasjon. Vi har hovudkontor i Leirvik (Hyllestad) og avdelingar i Dale (Fjaler) og Sløvåg (Gulen). I tillegg har vi montørbase i Høyanger. Vi leverer eigenutvikla produkt og utfører elektrisk installasjonsarbeid til bl.a. fornybar energi, industri, offentleg, privatmarknad, havbruk og maritim industri/skip.

 Er du engasjert, likar sjølvstende og variert arbeid?

Vi er i vekst, har stor ordrereserve og treng fleire dyktige og engasjerte medarbeidarar. Vi søkjer etter:

  • Elektrikarar, primært Gulen og Høyanger    

Vi tilbyr spanande og utfordrande arbeidsoppgåver i ei bedrift som vektlegg personleg utvikling og positivt arbeidsmiljø.

Løn og pensjon er konkurransedyktig, vi er IA-bedrift og har bedriftshelseteneste.

Interessert å høyre meir? Ta gjerne ein uforpliktande prat med dagleg leiar Tore Bråstad tlf. 4780 5406, eller personalsjef Unni Systaddal tlf. 4817 9160.

Kortfatta søknad med CV sendast innan 30. juni til post@multivolt.no

Kontaktpersonar

Tore Bråstad
Dagleg leiar/installatør
+47 478 05 406
tb@multivolt.no

Unni Systaddal
Personal/HMS/kvalitet
+47 481 79 160
us@multivolt.no